Twój Koszyk:  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie»

FIRMOWE OPAKOWANIE:

  • Nasz produkt zostanie dostarczony w ozdobnym, firmowym pudełeczku.

Regulamin oraz inne informacje

Warunki ogólne

1. Sklep internetowy firmy BGStyle, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym BGStyle są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto). Ceny prezentowane w sklepie są cenami detalicznymi, w przypadku zainteresowania większą ilością danego produktu (powyżej 50 sztuk danej rzeczy), prosimy o kontakt mailowy.

3. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówień następuje w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

5. Klientami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.

6. Nasza biżuteria aby długo mogła być używana, należy zachować należytą, szczególną dbałość o nią. Należy unikać narażania biżuterii na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, nie należy poddawać jej kontaktom z detergentami, wodą, silnych kosmetyków takich jak kremy czy perfumy.

Procedura składania i realizacji zamówień.

7. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez BGStyle na stronach sklepu internetowego.

9. Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuję drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową.

10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, BGStyle zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

11. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

12. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

13. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

14. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Kupującego sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

15. Wszystkie produkty oferowane w sklepie BGStyle są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

16. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

17. Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie osoby zamawiającej.

18. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania poczty lub firm kurierskich. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika Poczty Polskiej/firmy kurierskiej, niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie Sklep. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

19. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

20. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W przypadku przekroczenia 200zł wartości zamówienia, Sklep BGStyle pokrywa koszty przesyłki.

21. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczamy na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (od lutego 2012).

22. W dniu realizacji zamówienia zostanie wysłany list pocztą elektroniczną o dokonaniu wysyłki zamówionego towaru.

Formy płatności.

23. W obecnej chwili oferujemy następujące formy płatności za zamówiony towar:

- Pobranie - płatność gotówką w momencie odbioru towaru,
- Przelew na numer konta ING Bank Śląski 78 1050 1070 1000 0090 9237 2375
- Szybkie płatności za pośrednictwem serwisu Platnosci.pl

Gwarancje i reklamacje

24. Wymiana

- dowód zakupu w postaci rachunku otrzymanego z zamówieniem lub wydrukowanym potwierdzeniem mailowym jego złożenia
- wypełniony formularz zwrotu/wymiany: do otrzymania w formie mailowej, po deklaracji zwrotu pod email: kontakt@bgstyle.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o Kontakt.

25. Zwrot
a. dowód zakupu w postaci rachunku otrzymanego z zamówieniem lub wydrukowanym potwierdzeniem mailowym jego złożenia
b. wypełniony formularz zwrotu: do otrzymania poprzez email.
a. na konto bankowe, którego numer należy podać w formularzu zwrotu
b. dla zamówień zapłaconych kartą płatniczą, pieniądze zostaną zwrócone na kartę płatniczą

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o Kontakt.

Reklamacja.

26. BGStyle zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ) rozpatruje reklamacje w terminie do 1 roku od daty zakupu artykułu. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu Intymna.pl, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Kupujący o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Kupującemu przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Prosimy pamiętać, żeby używać długo naszą biżuterię, , należy zachować należytą, szczególną dbałość o nią. Należy unikać narażania biżuterii na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, nie należy poddawać jej kontaktom z detergentami, wodą, silnych kosmetyków takich jak kremy czy perfumy.

27. Sklep BGStyle ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje m.in. adresy poczty elektronicznej, dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą do realizacji zamówień klientów oraz informowania klientów o oferowanych przez nas nowych produktach. Twoje dane będą przez nas przetwarzane zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych wyłącznie w celu realizacji Twoich zamówień i nie będą udostępniane żadnym zewnętrznym podmiotom.

28. Klienci, którzy skorzystali z możliwości założenia konta, mogą samodzielnie uaktualniać swoje dane. Prosimy pamiętać o uaktualnianiu swojego konta e-mail w naszej bazie, pozwoli to nam na bieżąco informować o nowych produktach oraz promocjach. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje konto.

29. Powierzone nam przez klienta dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Postanowienia końcowe.

30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

31. Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie internetowej Sklepu opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów lub braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o Kontakt.